Lid worden

LID WORDEN

OveeZee organiseert bijeenkomsten en andere activiteiten voor vrouwelijke ondernemers in en nabij Zeeland. Of je nu freelancer, zzp-er, startende ondernemer bent of als manager een groot bedrijf onder je hoede hebt, je bent van harte welkom. De avonden zijn afwisselend op doordeweekse dagen op verschillende locaties in Zeeland. 
 
Wat kost het? (prijzen van 2018-2019)
Lidmaatschap: € 125,- per jaar. Daarvoor kun je alle bijeenkomsten bijwonen en krijg je een vermelding op onze website.
Ben je ondernemend en herken je jezelf in het profiel van OveeZee, maar heb je geen eigen bedrijf? Geen probleem, vanaf seizoen 2017/2018 zijn ook ondernemende vrouwen zonder eigen onderneming van harte welkom! 
 
Kennismaken, maar ben je nog geen lid? Dat kan! Kom één (1x) keer als introducé. Wij vragen hiervoor een bijdrage van € 20,- 
Meld je aan via info@ovvz.nl. Je bent van harte welkom!
 
Opzeggen 
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar (1 september tot 1 september), mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste 1 maand (voor 1 augustus van het verenigingsjaar). Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt opgezegd, wordt de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. Om op te zeggen, stuurt u een e-mail aan het bestuur: info@ovvz.nl 
Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen. 
 
Statuten
Onze statuten kun je hier (oprichting 2005) en hier (wijziging 2007) als pdf-bestanden downloaden. 
Vanaf 2017 zijn ook ondernemende vrouwen, niet zijnde ondernemer, van harte welkom om zich bij OveeZee aan te sluiten. Deze aanvulling zal bij een eerstvolgende statutenwijziging worden meegenomen. Evenals de naamswijzigingvan OVVZ naar OveeZee (2018) zal hierin worden meegenomen.