Bestuur

Interesse gekregen in OvVZ? Neem dan contact met ons op! 

Het OvVZ bestuur
 
De bestuurders verrichten hun taak op vrijwillige basis. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar en zijn één maal herbenoembaar.
 
Algemeen Bestuurslid
Mojca Kuijpers-Ekart (Mojdesign)

Algemeen Bestuurslid
Manon Kluijfhout (Hoogedeure Makelaars Taxateurs)

Penningmeester:
Marja Droste (BCA Glashelder)