Bestuur

Interesse gekregen in OvVZ? Neem dan contact met ons op! 

Het OvVZ bestuur
 
De bestuurders verrichten hun taak op vrijwillige basis. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar en zijn één maal herbenoembaar.
 
Voorzitter:
Mary Beije (TSP Agency)
06-16 50 07 28
 
Secretaris en PR:
Loes van der Hoeven (Loes van der Hoeven Communicatie)
06-51 29 15 57
 
Algemeen Bestuurslid
Manon Kluyfhout (Hoogedeure Makelaars Taxateurs)
 
Algemeen Bestuurslid
Maya Schellekens (ms-administraties-adviezen)
 
Ondersteunend Bestuurslid
Mojca Kuijpers-Ekart (Mojdesign)
 
Penningmeester:
Marja Droste (BCA Glashelder)
06- 49 97 46 37
 
Social Media beheer/webmaster :
functie beschikbaar